آدرس دفتر مرکزی : ارومیه، خیابان دانش 1 ، ساختمان آوا 2، طبقه سوم، واحد 12
+98 44 32237587
+98 44 32247016
andreh@bamgostaran.com